راهنمای استفاده از تابع fliplr در متلب

fliplr برای آینه ای کردن ماتریس و معکوس کردن ترتیب ستون‌ها به کار می‌رود. از ترکیب این و diag می‌توان برای استخراج قطر فرعی ماتریس استفاده نمود.

fliplr برای آینه ای کردن ماتریس و معکوس کردن ترتیب ستون‌ها به کار می‌رود. از ترکیب این و diag می‌توان برای استخراج قطر فرعی ماتریس استفاده نمود.

برای مشاهده نحوه استفاده، لطفا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

fliplr برای آینه ای کردن ماتریس و معکوس کردن ترتیب ستون‌ها به کار می‌رود. از ترکیب این و diag می‌توان برای استخراج قطر فرعی ماتریس استفاده نمود.

fliplr برای آینه ای کردن ماتریس و معکوس کردن ترتیب ستون‌ها به کار می‌رود. از ترکیب این و diag می‌توان برای استخراج قطر فرعی ماتریس استفاده نمود.

 

نحوه استفاده: 

نمونه ای از شیوه فراخوانی این تابع در ادامه آمده است:

A = eye(6);

B= fliplr(A);

A+B

ans =

          ۱     ۰     ۰     ۰     ۰     ۱ 

          ۰     ۱     ۰     ۰     ۱     ۰ 

          ۰     ۰     ۱     ۱     ۰     ۰ 

          ۰     ۰     ۱     ۱     ۰     ۰ 

          ۰     ۱     ۰     ۰     ۱     ۰ 

          ۱     ۰     ۰     ۰     ۰     ۱ 

 

مطالب پیشنهادی‎

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *