آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera

امروزه یکی از پرکاربردترین حوزه های کاری در محیط صنعتی حوزه برنامه ریزی کنترل پروژه می باشد و می توان گفت بیشترین تقاضا برای جذب در محیط کاری در رشته های مرتبط با این موضوع، همین حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه می باشد. وجود دارند شرکت هایی که برنامه ریزی پروژه را به صورت دستی و تجربی انجام می دهند اما مهندسان و مدیرانی موفق هستند که این کار را به صورت علمی و نرم افزاری در کنار تجربه کاری خود انجام دهند تا با اطمینان کامل تری به روال ساخت و تولید خود ادامه دهند.

آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera

امروزه یکی از پرکاربردترین حوزه های کاری در محیط صنعتی حوزه برنامه ریزی کنترل پروژه می باشد و می توان گفت بیشترین تقاضا برای جذب در محیط کاری در رشته های مرتبط با این موضوع، همین حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه می باشد. وجود دارند شرکت هایی که برنامه ریزی پروژه را به صورت دستی و تجربی انجام می دهند اما مهندسان و مدیرانی موفق هستند که این کار را به صورت علمی و نرم افزاری در کنار تجربه کاری خود انجام دهند تا با اطمینان کامل تری به روال ساخت و تولید خود ادامه دهند.

 

هدف:

آموزش عملی و کاربردی کنترل پروژه های عمرانی، صنعتی و… با استفاده از نرم افزار P6 و به دست آوردن توانایی در انجام کنترل پروژه به صورت نرم افزاری.

 

اهمیت:

امروزه در حوزه مدیریت و کنترل پروژه استفاده از نرم افزارهای کنترل پروژه اهمیت زیادی پیدا کرده است و با توجه به عدم برنامه ریزی های دقیق و سیستم سنتی کنترل پروژه و عدم موفقیت در تکمیل پروژه، استفاده از این نرم افزارها به عنوان یک نیاز اساسی به شمار می آید. با توجه به کاربردی بودن، حرفه ای بودن و توانایی گزارش گیری مناسب و سریع در نرم افزار Primavera اکثر شرکت های برنامه ریزی پروژه به این نرم افزار گرایش پیدا کرده اند.

 

ضرورت:

در محیط صنعتی می توان به صورت دستی برنامه ریزی پروژه را انجام داد اما در برنامه ریزی بلندمدت و روال ساخت و تولید با تأخیرها و وقفه هایی همراه خواهد شد. بنابراین آموزش و توانایی پیدا کردن در برنامه ریزی پروژه به صورت نرم افزاری یک ضرورت به حساب می آید. با توجه به اینکه در محیط غیر آکادمیک و صنعتی مهم ترین ملاک برای جذب افراد توانایی آنها در حوزه مدنظرشان می باشد لذا یادگیری دروس تئوری به صورت عملی و نرم افزاری مهم و ضروری می باشد. در حوزه کنترل پروژه نرم افزارهای متعددی هستند اما با توجه به اینکه تمامی گزارش ها و خروجی ها به صورت کامل و در کمترین زمان در خود نرم افزار Primavera انجام می شود و نیازی به کمک گرفتن از سایر نرم افزارهایی مانند Excel نیست، بنابراین شرکت های متعددی با این نرم افزار کار می کنند.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

   • درس یکم: آشنایی با محیط نرم افزار – تنظیمات نرم افزار
    • نوار منو – Menu Bar
    • نوار ابزار – Tool Bar
    • نوار راهنما – Directory Bar
    • نوار دستورات – Command Bar
    • تنظیمات سیستمی- Admin Preferences
    • تنظیمات کاربری – User Preferences
    • Admin Categories
    • تعریف واحد پولی – Currencies
   • درس دوم: ساختار پروژه ها
    • ایجاد ساختار شکست سازمانی – OBS
    • ایجاد ساختار پروژه ای سازمان – EPS
   • درس سوم: تقویم ها – Calendars – اضافه کردن پروژه جدید و تنظیم WBS
    • انواع تقویم ها
    • ایجاد تقویم خصوصی و تنظیم پیش فرض ها
    • اضافه کردن یک پروژه جدید به EPS
    • ایجاد ساختار شکست کارها – WBS
    • تنظیمات مربوطه به زبانه های موجود در صفحه Project
   • درس چهارم: فعالیت ها و روابط بین آنها
    • فعالیت ها- Activities
    • اضافه کردن فعالیت ها به پروژه
    • تنظیمات مربوطه به زبانه های موجود در صفحه Activities
    • ایجاد روابط پیش نیازی و پس نیازی بین فعالیت ها
   • درس پنجم: منابع – Resources
    • تعریف منابع- Resources
    • تنظیمات مربوطه به زبانه های موجود در صفحه Resources
    • تخصیص منابع به فعالیت ها – Add Resources
   • درس ششم: اسناد و مدارک پروژه (WPs & Docs) و هزینه های مستقل از منابع (Expenses)
    • تخصیص اسناد و مدارک به پروژه
    • زبانه های موجود در صفحه WPS & DOC
    • تخصیص هزینه های مستقل از منابع به پروژه
    • زبانه های موجود در صفحه Expenses
   • درس هفتم: اختصاصی سازی شیوه نمایش نماهای مختلف – تهیه نسخه پشتیبان و Import و Export کردن پروژه و اطلاعات
    • ستون ها – Columns
    • تنظیم فونت – Table Font and Row
    • مرتب سازی و گروه بندی – Group & Sort
    • فیلترکردن – Filter
    • تنظیمات عمومی و نمایش گانت چارت
    • تنظیمات محور زمان – Timescale
    • آرایش گرافیکی – Layout
    • Copy and Paste
    • Export کردن اطلاعات و پروژه از پریماورا
    • Import کردن اطلاعات و پروژه به پریماورا
   • درس هشتم: زمان بندی و به روز رسانی پروژه
    • زمان بندی و به روز رسانی پروژه – Schedule
    • تنظیمات پروفایل مصرف منابع- Resource Usage Profile
    • تسطیح منابع
    • ایجاد خط مبنا – Baseline
    • تنظیمات کاربرگ مصرف منابع – Resource Usage Spreadsheet
    • تنظیمات پروفایل مصرف فعالیت ها – Activity Usage Profile
    • تنظیمات کاربرگ مصرف فعالیت ها – Activity Usage Spreadsheet
   • درس نهم: وارد کردن مقادیر واقعی و به روز رسانی پروژه – ساخت انواع گزارش ها – Reports
    • ثبت اطلاعات واقعی و به روز رسانی پروژه
    • مقایسه S-Curve واقعی و برنامه ای
    • پیگیری روال برنامه ای و واقعی پروژه – Tracking
    • دسته بندی گزارش ها
    • ساخت گزارش ها در پریماورا
    • روش های تهیه گزارش
   • درس دهم: سایر قابلیت های نرم افزار
    • تعریف و ایجاد ستون جدید- User Defined Fields
    • Global Change
    • ایجاد وب سایت در پریماورا – Project Website
    • جمع بندی نهایی

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Primavera به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

مفید برای رشته های

   • مهندسی صنایع
   • مهندسی عمران
   • مدیریت و ساخت
   • گروه مدیریت

 

پیش نیازهای علمی

  • آشنایی با مباحث کنترل پروژه

مجموعه: سته بندی مستقل, مهندسی صنایع برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *