آموزش کنترل کیفیت آماری

آموزش کنترل کیفیت آماری

هدف اصلی درس کنترل کیفیت آماری آشنایی با مفهوم کیفیت و استفاده از ابزارهای آماری جهت رسیدن به کیفیت مطلوب در فرآیند تولید یا خدمات است. فنون آماری جهت کنترل فرآیند در مهندسی کاربرد زیادی دارند نمودارهای کنترل فرآیند باعث ایجاد آگاهی از فرآیند شده و باعث کاهش هزینه ها خواهد شد.

آموزش کنترل کیفیت آماری

استفاده از فنون آماری برای بهبود و یا کنترل کیفیت محصولات با خدمات در قرن بیستم آغاز شد. استفاده از نمودارهای کنترل کیفی امروزه در بخش های کنترل کیفیت کارگاه ها و کارخانجات ترسیم می شود و مهندسین از طریق این نمودارها قادر به تشخیص صحت فرآیند تولید یا ارائه خدمات هستند.

از آنجایی که برای بررسی محصول یا خدمات از روش های نمونه گیری استفاده می شود، فنون آماری هم در بخش روش های نمونه گیری و هم در سنجش تغییرپذیری فرآیند تولید محصول یا خدمات نقش مهمی ایفا می کند.

در این آموزش، ابتدا فنون آماری مرتب با کنترل کیفیت آماری معرفی شده، سپس نمودارها و روش های آماری برای حل مسائل کیفیت به کار گرفته می شوند.

 

آموزش کنترل کیفیت آماری

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش کنترل کیفیت آماری به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: مفهوم و تاریخچه کیفیت
 • درس دوم: نمایش پراکندگی برای داده ها
  • نمودار ساقه و برگ
  • نمودار هیستوگرام
  • شاخص های آماری (مرکزی – پراکندگی – توزیع)
  • نمودار جعبه ای
 • درس سوم: توزیع های آماری متغیرهای تصادفی
  • متغیر تصادفی گسسته
   • توزیع فوق هندسی
   • توزیع دوجمله ای
   • توزیع پوآسن
  • تصادفی پیوسته
   • توزیع نرمال
   • توزیع لگ نرمال
   • توزیع نمایی
   • توزیع گاما
   • توزیع وایبل
   • توزیع کای ۲
   • توزیع t-student
   • توزیع فیشر
  • استفاده از رابطه بین توزیع ها برای محاسبه تقریبی احتمال
 • درس چهارم: استنباط آماری درباره فرآیند کیفیت
  • نمونه گیری و برآورد نقطه ای پارامترهای فرآیند
  • آزمون آماری بر اساس یک نمونه
  • خطای نوع اول و دوم
  • احتمال خطای نوع دوم و تعیین حجم نمونه
  • آزمون آماری براساس دو نمونه مستقل
  • آزمون آماری براساس چندین نمونه مستقل (آنالیز واریانس)
 • درس پنجم: کنترل فرآیند آماری
  • مفاهیم و کاربردها
  • تعیین حدود کنترل
  • تعیین الگوها کنترل فرآیند
  • نمودارهای کنترل برای متغیرهای کمی
   • نمودار Xbar و R
   • نمودار Xbar و S
   • نمودار اندازه های مجزا
   • نمودار تابع مشخصه عملکرد
   • قابلیت فرآیند و شاخص های آن
  • نمودارهای کنترل برای متغیرهای کیفی
   • نمودار نسبت اقلام معیوب
   • نمودار تعداد اقلام معیوب
   • نمودار تعداد نواقص
   • میانگین تعداد نواقص
 • درس ششم: نمونه گیری برای پذیرش (بازرسی)
  • طرح نمونه گیری برای متغیرهای کیفی
  • طرح نمونه گیری یک مرحله ای
  • طرح نمونه گیری دو مرحله ای
  • نمودار تابع مشخصه عملکرد
  • طرح نمونه گیری برای متغیرهای کمی

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش کنترل کیفیت آماری به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

مفید برای رشته های

 • صنایع
 • آمار
 • مدیریت

پیش نیاز


مجموعه: دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *