بازار داده (Data Mart) چیست و چه تفاوتی با انبار داده (Data Warehouse) دارد؟

Data Mart چیست ؟ — شرح مفهوم بازار داده و تفاوت آن با انبار داده

تعیین دامنه ایستا و پویا — مفهوم Scoping در برنامه نویسی

ضرب ماتریس ها با استفاده از الگوریتم استراسن — راهنمای کاربردی

الگوریتم اپریوری در پایتون

الگوریتم اپریوری در پایتون — به زبان ساده

روش برازش پارامترهای پیچیده در پایتون

روش برازش پارامترهای پیچیده در پایتون — به زبان ساده

انواع نمودارها و کاربردهای آن‌ها

انواع نمودارها و کاربرد آن‌ها — به زبان ساده

نصب OpenCV

روش نصب OpenCV-Python در ویندوز — به زبان ساده

آموزش های در حال برنامه ریزی فرادرس – خرداد ۹۷