الگوریتم کاراتسوبا برای ضرب سریع -- راهنمای کاربردی

الگوریتم کاراتسوبا برای ضرب سریع — راهنمای کاربردی

مسئله پوشش رأس ها — راهنمای کاربردی

ضرب ماتریس ها در پایتون

ضرب ماتریس ها در پایتون — به زبان ساده

آموزش محاسبات عددی با Matlab

سخنرانی تد (Ted): ریاضیات شگفت آور شهرها و شرکت ها + لینک دانلود

گنجینه آموزش های برنامه نویسی

آموزش تئوری احتمالات

آموزش تئوری احتمالات

دانلود رایگان آموزش آشنایی با ساختار و محیط نرم افزار Eviews