آموزش نرم افزار ایتبس (ETABS)

آموزش آنالیز اجزای محدود با نرم افزار پلکسیس (Plaxis)

آموزش نرم افزار Comsol Multiphysics برای تحلیل مسائل مکانیک سیالات و جامدات

آموزش اتوکد دو بعدی و سه بعدی

آموزش اصول ترمودینامیک

مراجع مرتبط با آموزش مقدماتی نرم افزار اجزای محدود ABAQUS‎

آموزش نرم افزار ANSYS Workbench

دانلود رایگان آموزش کابل ها در استاتیک