آموزش آشنایی با اکوتوریسم

آموزش نگاشت و تفسیر سینوپتیک با گردس (GrADS)

آموزش نگاشت و تفسیر سینوپتیک با گردس (GrADS)

آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی و جغرافیا

آموزش نرم افزار دیتاماین (Datamine)

آموزش پردازش تصاویر ماهواره ای با استفاده از نرم‌افزار ENVI

آموزش شبیه سازی مخازن با استفاده از شبیه ساز ECLIPSE

دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی زمین شناسی مهندسی

دانلود رایگان مقالات نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن — فهرست اصلی