یادگیری ماشین چیست؟ — به زبان ساده

آموزش عملی طراحی کنترل کننده برای بازوهای رباتیک در متلب و سیمولینک

آموزش عملی طراحی کنترل کننده برای بازوهای رباتیک در متلب و سیمولینک

آموزش شبیه سازی بازوهای رباتیک در محیط متلب و سیمولینک

آموزش شبیه سازی بازوهای رباتیک در محیط متلب و سیمولینک

فصل اول کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه الگوریتم های فرا ابتکاری(سری سوم)

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه الگوریتم های فرا ابتکاری(سری دوم)

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه الگوریتم های فرا ابتکاری(سری اول)

دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه یادگیری ماشینی