معرفی عمومی بیش از یکصد ساعت آموزش ویدئویی برنامه نویسی فرادرس به زبان فارسی‎

آینده، ساختنی است: فرادرس برای کودکان و نوجوانان