گنجینه آموزش های مهندسی برق – قدرت

گنجینه آموزش های GAMS

ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی برق تا شهریور ماه سال ۹۴

فرادرس مدلسازی و حل مسائل بهینه سازی با نرم افزار GAMS