دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه بهینه سازی سبد سهام‬(سری دوم)

فرادرس بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند

آموزش های فرادرس در زمینه الگوریتم های فرا ابتکاری و بهینه سازی هوشمند

معرفی کتاب: کاربردهای عملی محاسبات تکاملی در مهندسی مالی