گنجینه آموزش های برنامه نویسی

ارائه ۱۵۷ ساعت آموزش تخصصی در حوزه برنامه نویسی تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش شبیه سازی کامپیوتری

آموزش تحلیل آماری با نرم افزار R

بسته طلایی فیلم های آموزشی متلب برای علوم و مهندسی (به زبان فارسی)