مجموعه فرادرس های ضبط شده کارگاه تخصصی مدل سازی و شبیه سازی با سیمیولینک

فرادرس حل یک معادله دیفرانسیل معمولی یا ODE با سیمیولینک

بسته طلایی فیلم های آموزشی متلب برای علوم و مهندسی (به زبان فارسی)

ترفند متلب: چگونگی حل معادلات دیفرانسیل معمولی در متلب