ارائه ۷۲ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات تا شهریور ماه سال ۹۴

گنجینه فرادرس های بهینه سازی هوشمند — سه ستاره

گنجینه فرادرس های بهینه سازی هوشمند — دو ستاره

گنجینه فرادرس های بهینه سازی هوشمند — یک ستاره

آموزش های فرادرس در زمینه الگوریتم های فرا ابتکاری و بهینه سازی هوشمند

فیلم آموزشی شبکه های عصبی هاپفیلد یا Hopfield Neural Network در متلب (به زبان فارسی)

معرفی کتاب: الگوریتم های فرا ابتکاری — مبانی نظری و پیاده سازی در متلب

بسته طلایی فیلم های آموزشی مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات (به زبان فارسی)