آموزش شبیه سازی مدارات الکتریکی به کمک OrCad

آموزش الکترونیک قدرت – شبیه سازی در متلب و سیمولینک

آموزش کاربردی نرم افزار فلوئنت

آموزش کاربردی نرم افزار فلوئنت

آموزش محاسبه انتگرال به کمک شبیه سازی مونت کارلو

ارائه ۱۳۰ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی مکانیک تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش تحلیل فرآیند تزریق پلاستیک به کمک نرم افزار MoldFlow

آموزش شبیه سازی کامپیوتری

سیستم های کنترل مدرن

سیستم های کنترل مدرن