آموزش های فرادرس در زمینه الگوریتم های فرا ابتکاری و بهینه سازی هوشمند

معرفی کتاب: الگوریتم های فرا ابتکاری — مبانی نظری و پیاده سازی در متلب