مراجع مرتبط با آموزش شبیه سازی عملکرد انواع ماشین های الکتریکی در سیمولینک متلب‎

آموزش پایه فرترن

آموزش نرم افزار ANSYS Workbench

ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی برق تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش کاربردی نرم افزار انسیس

گنجینه فرادرس های آموزش الکترونیک دیجیتال و سیستم های برنامه پذیر

مجموعه فیلم های آموزشی طراحی دیجیتال با استفاده از وریلوگ یا Verilog