آموزش برنامه نویسی پاسکال

گنجینه آموزش های مهندسی برق – قدرت

گنجینه آموزش های برنامه نویسی

گنجینه آموزش های GAMS

مراجع مرتبط با تحقیق در عملیات (برنامه ریزی خطی‎)

دانلود رایگان آموزش حل مساله حمل و نقل در نرم افزار گمز (GAMS)

دانلود رایگان آموزش قسمت های اصلی کد نویسی در نرم افزار گمز (GAMS)

آموزش برنامه نویسی وب با استفاده از #C و ASP.NET