گنجینه طلایی برنامه نویسی کاربردی متلب — از مقدماتی تا پیشرفته (به زبان فارسی)

بسته طلایی فیلم های آموزشی متلب برای علوم و مهندسی (به زبان فارسی)

مجموعه ۴۰ ساعت دوره های آموزشی برنامه نویسی متلب — از مقدماتی تا پیشرفته

ترفند متلب: ریشه یابی و حل معادلات جبری در متلب (بخش اول)

ترفند متلب: چگونگی حل معادلات دیفرانسیل معمولی در متلب