روشی جدید در خوشه بندی اطلاعات با استفاده از ترکیب الگوریتم کشورهای استعماری و k-means – پایان نامه

هشت گام ساده برای یادگیری کامل الگوریتم رقابت استعماری (از شروع تا انتشار مقاله علمی)

معرفی سایت: مخزن بهینه سازی تکاملی چند هدفه

دانلود یک پایان نامه در مورد برنامه ریزی ژنتیک از دانشگاه MIT