مراجع مرتبط با فرادرس آنالیز تصویر در علوم زمین‎

آموزش گرافیک کامپیوتری

مباحث میان رشته ای و مشترک

ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مباحث میان رشته ای و مشترک تا شهریور ماه سال ۹۴

ارائه ۲۶ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مهندسی عمران و نقشه برداری تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش پردازش ویدیو

پردازش تصویر

آموزش نرم‌افزار eCognition

دانلود رایگان کدهای متلب تشخیص و شناسایی چهره