گنجینه آموزش های برنامه نویسی

آموزش کار با سیستم عامل لینوکس Ubuntu

آشنایی با زبان برنامه نویسی Microsoft Small Basic

ارائه ۱۵۷ ساعت آموزش تخصصی در حوزه برنامه نویسی تا شهریور ماه سال ۹۴

فرادرس آموزشی گرافیک و ترسیم خطوط در زبان برنامه‌نویسی Microsoft Small Basic

مجموعه فرادرس های آموزش برنامه نویسی اسمال بیسیک یا Small Basic

معرفی زبان برنامه نویسی اسمال بیسیک یا Small Basic