مباحث میان رشته ای و مشترک

ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مباحث میان رشته ای و مشترک تا شهریور ماه سال ۹۴

ارائه بیش از 622 ساعت آموزش تخصصی در حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در شهریور ماه سال 94

ارائه ۶۹۷ ساعت آموزش تخصصی در حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی تا شهریور ماه سال ۹۴

گنجینه فرادرس های محاسبات هوشمند

گنجینه فرادرس های یادگیری ماشین و داده کاوی

فیلم آموزشی جامع خوشه بندی یا Clustering (به زبان فارسی)

بسته طلایی فیلم های آموزشی سیستم های فازی در متلب (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی خوشه بندی فازی و طراحی سیستم فازی مبتنی بر خوشه بندی در متلب