گنجینه فرادرس های یادگیری ماشین و داده کاوی

گنجینه فرادرس های یادگیری ماشین و داده کاوی

گنجینه فرادرس های میادگیری ماشین و داده کاوی شامل مجموعه ای از فیلم های آموزشی در مورد مبانی و مباحث یادگیری ماشین و داده کاوی است، که به صورت تئوری و عملی (پیاده سازی گام به گام در متلب) ارائه شده است.

گنجینه فرادرس های یادگیری ماشین و داده کاوی، شامل تقریبا ۸۸ ساعت برنامه آموزشی تخصصی است که منبعی بی نظیر برای آموزش مباحث بیادگیری ماشین و داده کاوی محسوب می شود. تولید و ارائه چنین محصولی، برای اولین بار در دنیا و توسط فرادرس انجام گرفته است. این کتابخانه دیجیتال با شرایط خاصی به مخاطبین محترم فرادرس قابل ارائه است. مشخصات گنجینه فرادرس های یادگیری ماشین و داده کاوی، در ادامه آمده است.

گنجینه فرادرس های یادگیری ماشین و داده کاوی

گنجینه فرادرس های میادگیری ماشین و داده کاوی شامل مجموعه ای از فیلم های آموزشی در مورد مبانی و مباحث یادگیری ماشین و داده کاوی است، که به صورت تئوری و عملی (پیاده سازی گام به گام در متلب) ارائه شده است.

گنجینه فرادرس های یادگیری ماشین و داده کاوی، شامل تقریبا ۸۸ ساعت برنامه آموزشی تخصصی است که منبعی بی نظیر برای آموزش مباحث بیادگیری ماشین و داده کاوی محسوب می شود. تولید و ارائه چنین محصولی، برای اولین بار در دنیا و توسط فرادرس انجام گرفته است. این کتابخانه دیجیتال با شرایط خاصی به مخاطبین محترم فرادرس قابل ارائه است. مشخصات گنجینه فرادرس های یادگیری ماشین و داده کاوی، در ادامه آمده است.

 

کد محصول محتوا مدت زمان
HPDM9311 آموزش تئوری و عملی مباحث یادگیری ماشین و داده کاوی ۸۸ ساعت و ۲۰ دقیقه

فرادرس های موجود در گنجینه

مجموعه فرادرس های داده کاوی یا Data Mining در متلب ۲۴ ساعت و ۲ دقیقه
مجموعه فرادرس های شبکه‌های عصبی مصنوعی در متلب ۲۷ ساعت و ۴۶ دقیقه
مجموعه فرادرس های کاربردی شبکه عصبی ۸ ساعت و ۴۰ دقیقه
مجموعه فرادرس های سیستم‌های فازی در متلب ۲۰ ساعت و ۴۹ دقیقه
فرادرس انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی ۴ ساعت و ۸ دقیقه
فرادرس طراحی سیستم های فازی عصبی یا ANFIS با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی ۲ ساعت و ۱۶ دقیقه

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه گنجینه فرادرس های یادگیری ماشین و داده کاوی به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

مطالب پیشنهادی‎


مجموعه: داده کاوی, سیستم های فازی, شبکه های عصبی, فیلم های آموزشی, متلب سایت, محصولات آموزشی, یادگیری ماشینی برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,