انتخاب ویژگی با جستجوی تصادفی در پایتون -- راهنمای کاربردی

انتخاب ویژگی با جستجوی تصادفی در پایتون — راهنمای کاربردی

ارائه بیش از 622 ساعت آموزش تخصصی در حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در شهریور ماه سال 94

ارائه ۶۹۷ ساعت آموزش تخصصی در حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش انتخاب ویژگی یا Feature Selection

آموزش انتخاب ویژگی یا Feature Selection

گنجینه فرادرس های یادگیری ماشین و داده کاوی

فیلم آموزشی انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری و تکاملی