مژده به اعضا: گروه ایمیلی متلب سایت ایجاد شد.

ثبت نام دوره های آموزشی متلب سایت شروع شد – ویژه دهه سوم خرداد ۸۸

اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری – دانشگاه شهید باهنر کرمان – آبان ۱۳۸۸

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران – دانشگاه اصفهان – مهر ماه ۱۳۸۸

دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق – دانشگاه آزاد تبریز – مرداد ‌ماه ۱۳۸۸

خبر ویژه: راه اندازی انجمن های تخصصی متلب سایت

افزوده شدن امکانات جدید به متلب سایت

سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران