آموزش های منتشر شده فرادرس – بهمن ۹۶

آموزش های در حال برنامه ریزی فرادرس – دی ۹۶

آموزش های در حال برنامه ریزی فرادرس – آذر ۹۶

آموزش های منتشر شده فرادرس – دی ۹۶

آموزش های منتشر شده فرادرس – آذر ۹۶

آموزش های منتشر شده فرادرس – آبان ۹۶

آموزش جاوا — اجزای سازنده برنامه ها و انواع داده ها – مرور مفاهیم

آموزش هایسیس (Hysys) – مرور مفاهیم