آموزش محاسبات عددی با Matlab

سخنرانی تد (Ted): ریاضیات شگفت آور شهرها و شرکت ها + لینک دانلود

دانلود رایگان آموزش مبانی شمارش در ساختمان گسسته

دانلود رایگان آموزش گراف در ساختمان گسسته

دانلود رایگان آموزش مجموعه روابط تابع در ساختمان گسسته

آموزش معادلات موج و گرما در ریاضی مهندسی

مراجع مرتبط با آموزش ساختمان گسسته با رویکرد حل مساله

آموزش ریاضیات ۱ دانشگاهی (آموزش مروری)