معرفی ۲۲ کتاب رایگان برای علم داده

۲۲ کتاب رایگان برای مسیر یادگیری علم داده — راهنمای کاربردی

آموزش معماری سه لایه در سی شارپ (#C)

اوبونتو برای تازه واردها

فصل هشتم کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی

فصل ششم کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی

فصل پنجم کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی

فصل چهارم کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی

PSDF ساختگاه، به دست آمده از ايستگاه 2

فصل سوم کتاب: بهینه کنترل فعال سازه با رویکرد کلاسیک و هوش مصنوعی