آموزش ریاضیات ۱ دانشگاهی (آموزش مروری)

آموزش دینامیک مولکولی

آموزش روش های عددی کامپیوتری در مهندسی

مجموعه فرادرس های ضبط شده کارگاه تخصصی مدل سازی و شبیه سازی با سیمیولینک

فرادرس شبیه سازی حرکت یک پرتابه در سیمیولینک با در نظر گرفتن اثر مقاومت هوا

بسته طلایی فیلم های آموزشی متلب برای علوم و مهندسی (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی انتگرال گیری و مشتق گیری عددی در متلب (به زبان فارسی)