آموزش روش های عددی ریشه یابی و حل معادلات به همراه پیاده سازی عملی در متلب

دانلود کد رایگان الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) برای برازش منحنی در متلب

ترفند متلب: ریشه یابی و حل معادلات جبری در متلب (بخش اول)

ترفند متلب: چگونگی حل معادلات دیفرانسیل معمولی در متلب

دانلود رایگان کد الگوریتم گوس سایدل – Gauss-Seidel

دانلود رایگان کد الگوریتم درونیابی لاگرانژ – Lagrange Interpolation

دانلود کد رایگان الگوریتم دو بخشی یا تنصیف – Bi-section Method

دانلود کد رایگان روش انتگرال گیری سیمپسون – Simpson Rule