فرادرس آموزشی نمایش اطلاعات آماری و توزیع‌ها در متلب

فرادرس آموزشی شبیه سازی حرکت یک پرتابه در متلب

فرادرس:: ده آموزش رایگان در زمینه برنامه نویسی متلب

فیلم آموزشی محاسبات انتگرال با Matlab و Maple (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی جبر خطی در متلب (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی آشنایی با نرم افزار و زبان برنامه نویسی متلب (به زبان فارسی)