دانلود رایگان آموزش آشنایی با ساختار و محیط نرم افزار Eviews

مباحث میان رشته ای و مشترک

ارائه ۹۴ ساعت آموزش تخصصی در حوزه مباحث میان رشته ای و مشترک تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش مبانی و روش های اقتصاد سنجی با Eviews

آموزش شبکه عصبی GMDH در متلب

آموزش مبانی و روش های اقتصاد سنجی با Eviews

فرادرس تبدیل لگاریتمی و تفاضل گیری در پیش پردازش سری های زمانی

دانلود رایگان کدهای آماده متلب برای پیش بینی سری های زمانی

دانلود رایگان کدهای آماده متلب برای پیش بینی سری های زمانی

بسته طلایی فیلم های آموزشی مباحث تئوری و عملی موجک ها در متلب (به زبان فارسی)