برنامه تشخیص عدد فیبوناچی

برنامه تشخیص عدد فیبوناچی — به زبان ساده

شمارش ارقام فاقد ۳

برنامه شمارش اعداد فاقد ۳ — به زبان ساده

برنامه محاسبه مجموع دو عدد بدون عملگرهای ریاضی — به زبان ساده

بررسی بخش پذیری بر ۷ -- به زبان ساده

بررسی بخش پذیری بر ۷ — به زبان ساده

ماشین بردار پشتیبان یا SVM

دسته بندی داده ها با ماشین بردار پشتیبان (SVM) — به زبان ساده

جنگل تصادفی (Random Forest) در پایتون — راهنمای کاربردی

رگرسیون لجستیک

رگرسیون لجستیک (Logistic Regression) با پایتون — راهنمای کاربردی

با matplotlib از دستورات گرافیکی متلب در برنامه نویسی پایتان (python) استفاده کنید