آموزش آناتومی بدن

آموزش آناتومی بدن

آناتومی شاخه‌ای از زیست‌شناسی است که به بررسی ساختار و شیوهٔ کار تن و بدن جانداران می‌پردازد. زیر شاخه‌های آن کالبدشناسی جانوری و کالبدشناسی گیاهی می‌باشد. یک تعریف تقریباً کامل برای کالبدشناسی، شناسایی قسمت‌های مختلف بدن و ارتباط ساختمانی آنها با همدیگر می‌باشد.

آموزش آناتومی بدن

آناتومی شاخه‌ای از زیست‌شناسی است که به بررسی ساختار و شیوهٔ کار تن و بدن جانداران می‌پردازد. زیر شاخه‌های آن کالبدشناسی جانوری و کالبدشناسی گیاهی می‌باشد. یک تعریف تقریباً کامل برای کالبدشناسی، شناسایی قسمت‌های مختلف بدن و ارتباط ساختمانی آنها با همدیگر می‌باشد.

بجز کالبدشناسی می‌توان از کلمه تشریح نیز به عنوان یک معادل دیگر واژهٔ آناتومی نام برد. در بعضی از سطوح اصطلاح آناتومی یا تشریح اشاره دارد به جنین شناسی و گونه شناسی که خود جزئی از زیست تکاملی است. علم تشریح جزء مهم و ضروری ای از علوم پایه پزشکی است. تشریح خود دارای دو جزء ماکروسکوپی و میکروسکپی است که تشریح ماکروسکپی تحت عنوان کالبد شناسی است و همانطور که از نامش بر می آید به تشریح بدن انسان و سایر جانداران در سطح ماکرو به معنی بزرگ می پردازد. تشریح میکروسکپی به تشریح بدن انسان و سایر موجودات در سطح میکرو به معنی کوچک می پردازد و در علم پزشکی تحت عنوان بافت شناسی شناخته می شود. تاریخچه آناتومی به لحاظ پستی و بلندی های شناخت ارگان های مختلف بدن ( از جهت مخالفت مردم با تشرح) از سایر علوم متمایز می شود. همچنین روند پیشرفت این علم از گذشته که با پاره پاره کردن اجساد همراه بود امروزه به طور چشمگیری با کمک ابزارهای رادیولوژی و MRI، ultra sound و… تغییر کرده است. از شاخه‌های بزرگ کالبدشناسی، کالبدشناسی سنجشی و کالبدشناسی انسان است. کالبدشناسی انسان، از دانش‌های پایه‌ای پزشکی می‌باشد.

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش آناتومی بدن به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 

فهرست سرفصل ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

 • درس یکم: بافت شناسی و روش های مطالعه در آن
  • آماده سازی بافت
  • مطالعه با میکروسکوپ
  • میکروسکوپ نوری
  • میکروسکوپ الکترونی
  • میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM)
  • سایر میکروسکوپ ها
  • مشکلات موجود در مطالعه برش های بافتی
 • درس دوم: سیتوپلاسم
  • تمایز سلولی
  • اندامک های سیتوپلاسمی
  • اسکلت سلولی
 • درس سوم: هسته سلول
  • اجزای هسته
  • تقسیم سلولی
  • چرخه سلول
  • میوز
  • آپوپتوز
 • درس چهارم: بافت اپی تلیال
  • ویژگی های خاص اپی تلیال
  • انواع بافت اپی تلیال
  • نمونه بافت اپی تلیال
  • وظایف بافت اپی تلیال
 • درس پنجم: بافت همبند
  • سلول های بافت همبند
  • ماده زمینه
  • انواع بافت همبند
  • نمونه بافت همبند
 • درس ششم: بافت چربی
  • بافت چربی سفید
  • بافت چربی قهوه ای
 • درس هفتم: غضروف
  • غضروف هیالن
  • غضروف الاستیک
  • غضروف فیبری
  • رشد و ترمیم غضروف
 • درس هشتم: استخوان
  • سلول های استخوانی
  • ماتریکس استخوانی
  • انواع استخوان
  • مفاصل
 • درس نهم: بافت عصبی
  • تکامل بافت عصبی
  • نورون
  • دستگاه عصبی مرکزی
  • دستگاه عصبی محیطی
 • درس دهم: بافت عضلانی
  • عضله اسکلتی
  • عضله قلبی
  • عضله صاف
  • ترمیم بافت عضلانی
 • درس یازدهم: خون
  • ترکیب پلاسما
  • اهمیت پلاسما
  • وظیفه خون
  • اجزا خون
 • درس دوازدهم: آسیب شناسی عمومی
  • پاسخ های سلولی به استرس، سموم، زخم و مرگ سلول
  • ترمیم و باز زایی سلول ها
  • اختلالات ژنتیکی
  • بیماری های واگیردار
 • درس سیزدهم: آسیب شناسی سیستمیک
  • بیماری های رگ
  • بیماری های قلب
  • بیماری های قلب سلول سفید
  • بیماری های شش
  • بیماری های کبد
  • بیماری های کلیه
  • بیماری های استخوان
  • بیماری های عصبی و عضلات

 

 

برای مشاهده جزئیات و تهیه آموزش آناتومی بدن به این لینک (+) مراجعه نمایید.

 


مجموعه: سته بندی مستقل برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *