مشاغل حوزه علم داده و هوش مصنوعی -- راهنمای کاربردی

مشاغل حوزه علم داده و هوش مصنوعی — راهنمای کاربردی

فیلم آموزش برنامه نویسی الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) گسسته باینری (به زبان فارسی)

فیلم آموزش برنامه نویسی الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) گسسته باینری (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی پیاده سازی ترکیب الگوریتم ژنتیک و PSO در متلب (به زبان فارسی)

ثبت نام در دوره آموزشی متلب و هوش مصنوعی برای مهندسین صنایع — اسفند ۸۹

دانلود رایگان فایل آموزشی فارسی هوش مصنوعی

دانلود رایگان کتاب فارسی هوش مصنوعی

ثبت نام دوره های آموزشی متلب سایت شروع شد – ویژه دهه سوم خرداد ۸۸