ارائه ۲۱ ساعت آموزش تخصصی در حوزه نگارش متون آکادمیک تا شهریور ماه سال ۹۴

آموزش راهکارهای عملی برای تدوین پایان نامه و نگارش مقالات آکادمیک

فیلم آموزشی راهکارهای عملی برای تدوین پایان نامه و نگارش مقالات آکادمیک

هشت گام ساده برای یادگیری کامل الگوریتم رقابت استعماری (از شروع تا انتشار مقاله علمی)

معرفی سایت: مخزن بهینه سازی تکاملی چند هدفه

آیا الگوریتم رقابت استعماری، انتخاب مناسبی برای موضوع پایان نامه می باشد؟