ارائه بیش از 622 ساعت آموزش تخصصی در حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی در شهریور ماه سال 94

ارائه ۶۹۷ ساعت آموزش تخصصی در حوزه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی تا شهریور ماه سال ۹۴

دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — فهرست اصلی

دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهل و هشتم

دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهل و هفتم

دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهل و ششم

دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهل و پنجم

دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهل و چهارم

دانلود رایگان مجموعه مقالات علمی اشپرینگر در زمینه منطق فازی — بخش چهل و سوم