آموزش محاسبات عددی با Matlab

مراجع مرتبط با محاسبات عددی به کمک نرم افزار Matlab‎

آموزش محاسبات عددی

آموزش روش های عددی ریشه یابی و حل معادلات به همراه پیاده سازی عملی در متلب

فیلم آموزشی محاسبات انتگرال با Matlab و Maple (به زبان فارسی)

بسته طلایی فیلم های آموزشی متلب برای علوم و مهندسی (به زبان فارسی)

فیلم آموزشی انتگرال گیری و مشتق گیری عددی در متلب (به زبان فارسی)

دانلود رایگان فیلم آموزشی حل معادلات جبری و ریشه یابی در متلب (به زبان فارسی)